Kompleksowe rozwiązanie
w zakresie przeciwdziałania
praniu brudnych pieniędzy
oraz finansowania terroryzmu
Info-Giif
Wybierz
Info-Giif
Zyskaj pewność że spełniasz
wszystkie wymogi ustawy
z dnia 30.03.2021 r.
o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
01

Wprowadź odpowiednie procedury w swojej instytucji

Wprowadź odpowiednie procedury w swojej instytucji

Jednym z obowiązków jakie należy dopełnić zgodnie z ustawą z dnia 30.03.2021 r. jest wdrożenie w swojej firmie bądź organizacji procedur wewnętrznych.

Program zawiera zbiór gotowych procedur wewnętrznych, które wdrożysz w swojej firmie/instytucji.
Procedury przygotowane dla podmiotów: fundacje, lombardy, stowarzyszenia, kantory, lombardy, spółki, przedsiębiorstwa jednoosobowe.

Dowiedz się więcej
slider
02

Przeszkol pracowników i sprawdź ich wiedzę

Przeszkol pracowników i sprawdź ich wiedzę

W programie znajdziesz szkolenie dla pracowników, co należy również do obowiązków instytucji obowiązanych. Szkolenie zapisane jest w formacie PDF, dzięki czemu można go szybko wydrukować, zapisać na dysku, wysłać pocztą elektroniczną itp.

Materiał szkoleniowy został napisany przystępnym i zrozumiałym językiem. Wyjaśnia wszelkie zagadnienia związane z ustawą. Na jego podstawie z łatwością przeszkolisz swój zespół, po czym przeprowadzisz test sprawdzający wiedzę. Każdy z pracowników, po uzyskaniu pozytywnego wyniku, otrzyma imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę.

Dowiedz się więcej
slider1
03

Prowadź rejestr transakcji oraz przekazuj go do GIIF

Prowadź rejestr transakcji oraz przekazuj go do GIIF

Podstawowym modułem aplikacji jest elektroniczny rejestr transakcji podejrzanych, dzięki któremu użytkownik ma ciągły wgląd w stan spraw skierowanych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Z jego poziomu zakładana jest nowa transakcja podejrzana, a następnie generowany jest wniosek zgłoszenia jej do instytucji GIIF.

Dowiedz się więcej
Person

GIIF

Generalny Inspektor Informacji Finansowej jest organem mającym przeciwdziałać procederowi prania pieniędzy.

Trafiają do niego wszelkie informacje dotyczące transakcji ponadprogowych i podejrzanych.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej przy pomocy Departamentu Informacji Finansowej analizuje te informacje, wszczyna kontrole, a następnie postępowania administracyjne.

Books

Rejestr transakcji

Instytucje obowiązane są̨ zobligowane do rejestracji dwóch typów transakcji:

  • ponadprogowych to jest takich, których równowartość́ przekracza 15 tys. EUR, bez względu na to, czy są̨ one przeprowadzone za pomocą̨ jednej operacji, czy też większej ich liczby, o ile istnieje ściśle powiazanie między nimi (art. 8 ust. 1 ustawy),
  • wątpliwych lub podejrzanych, których okoliczności wskazują̨, że mogą̨ one mieć́ związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu (art. 8 ust 3 ustawy)
Domek

Instytucja obowiązana

Instytucje obowiązane są bardzo ważnym elementem procesu typowania transakcji podejrzanych. Są to podmioty wymienione w art.2 ust. 1 ustawy o GIIF i stanowią z reguły pierwszy kontakt z podmiotami dokonującymi transakcji mających na celu legalizację brudnych środków pieniężnych.Podstawowym obowiązkiem instytucji obowiązanej jest obowiązek rejestracji transakcji i osób dokonujących transakcji.

Akty prawne

  • Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r., poz. 815)
  • Ustawa z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r., poz. 455)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z 21.09.2001 r. w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczenia danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (Dz. U. nr 113, poz. 1210, ze zm.)

Funkcje programu

Informacje dodatkowe

InfoGIIF

RODO

Dodatkowe funkcje

Wykaz instytucji obowiązanych do przesyłania danych do GIIF

InfoGIIF

– Elektroniczny rejestr transakcji podejrzanych, które kierowane są do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF)
– Zbiór gotowych procedur wewnętrznych, które można wykorzystać i wdrożyć je w swojej firmie / instytucji, co jest obowiązkiem podmiotów obowiązanych
– Procedury przygotowane dla podmiotów tj: fundacje, stowarzyszenia, kantory, lombardy, spółki, przedsiębiorstwa jednoosobowe.
– Materiał szkoleniowy dla pracowników
– Elektroniczna wersja testu sprawdzającego wiedzę po szkoleniu
– Imienne certyfikaty zaliczenia testu, generowane z programu
– Komentarz do ustawy z dnia 30.03.2021 r w formie E-Booka

RODO

– Zbiór gotowych procedur wewnętrznych, które można wykorzystać i wdrożyć je w biurze rachunkowym
– Procedury przygotowane dla biur rachunkowych
W tym min umowy powierzenia danych osobowych, oświadczenia itp.
– Materiał szkoleniowy dla pracowników
– Elektroniczna wersja testu sprawdzającego wiedzę po szkoleniu
– Imienne certyfikaty zaliczenia testu, generowane z programu
– RODO – praktyczny poradnik dla biur rachunkowych w formie E-Booka

Dodatkowe funkcje

– Słowniki podmiotów, kont bankowych kantorów, lombardów, spółek, przedsiębiorstw jednoosobowych
– Szereg narzędzi dodatkowych tj. moduł kursów walut, przelicznik walut i inne
– Wersja wielostanowiskowa – program w wersji sieciowej oparty na wspólnej bazie danych MS SQL
– Praca w środowisku Microsoft Windows
– Wydruki z opcjami eksportu do różnych formatów (PDF, RTF, XLS, CSV i inne) oraz wysyłki pocztą elektroniczną
– Duże możliwości kustomizacji programu (w tym zmiana skórek)
– Funkcje administracyjne (tj. ustawienia połączenia z bazą danych, użytkownicy i uprawnienia, kopia bezpieczeństwa, dane podmiotu i inne.)


Instytucje obowiązane

– Kantory i lombardy;
– Fundacje i stowarzyszenia;
– Biura rachunkowe i doradcy podatkowi;
– Zawody prawnicze: radcowie prawni i notariusze;
– Domy maklerskie;
– Podmioty prowadzące działalność w zakresie gier na automatach;
– pośrednicy ubezpieczeniowi;
– Przedsiębiorstwa leasingowe;
– Przedsiębiorstwa factoringowe;
– Przedsiębiorcy pośredniczący w obrocie nieruchomościami;

Galeria

  • slider
33000
Zgłoszeń do GIIF
1342
Użytkowników
13
lat doświadczenia

Opinie klientów

ZAMÓW PROGRAM


Zamów

(41) 230 67 06

m.gryga@infonetax.pl